donderdag 24 januari 2013Zef Hemel geeft in het stuk 'De oogst van de derde eeuw' (http://www.nul20.nl/dossiers/oogst-van-derde-gouden-eeuw) zijn visie op de Metropoolregio Amsterdam over tien jaar. Hij spreekt zich, in mijn ogen, in dit stuk een beetje tegen. Waarom?

Ik ben het eens met de heer Hemel dat de Metropoolregio waarschijnlijk sterk zal groeien. Dat betekent dat Amsterdam geen beheergemeente wordt, maar een ontwikkelingsgemeente blijft. De Zuidas wordt een nieuwe bouwput. IJburg wordt afgebouwd. De verouderde kantoorgebieden verschieten langzaam van kleur. Maar groei en verandering moet worden begeleid en juridisch worden vastgelegd in bestemmingsplannen of projectbesluiten. En daarvoor zijn planologen nodig. Heel veel planologen! Nieuwe planologen die private partijen bij gebiedsontwikkeling faciliteren, die op basis van interactieve planprocessen bottom-up processen stimuleren. Ik begrijp daarom ook niet dat de heer Hemel  betoogt dat er over 10 jaar er geen werk meer is voor planologen in Amsterdam. Misschien heeft de heer Hemel het wel ironisch bedoeld. Het zou zo maar kunnen ...

zaterdag 15 december 2012

maandag 4 april 2011

Wat gaan we bouwen?


Nederland in 2040 (bron: http://www.rivm.nl)
Nederland krijgt de komende decennia te maken met een forse groei van het aantal huishoudens. Ook de samenstelling van de huishoudens ziet er in de toekomst heel anders uit. Het aantal huishoudens stijgt volgens de nieuwe huishoudensprognose naar verwachting van ruim 7,4 miljoen nu tot 8,5 miljoen rond 2045. Daarna zet een lichte daling in, tot 8,4 miljoen in 2060. De toename betreft vooral eenpersoonshuishoudens. In 2060 bestaat 44 procent van de huishoudens uit één persoon. (CBS Webmagazine, 4 april 2011).

Daarnaast zal de verstedelijking doorzetten. Deze groei zal zich voornamelijk voordoen in de Randstad.

1 + 1 = 2


Mijn advies: in stedelijke gebieden niet te grote woningen bouwen. Aan de rand van de stad (de randgemeenten) wel inzetten op grotere woningen. Dit om tegemoet te komen aan woonwensen van de gezinnen die de stad verlaten.


donderdag 17 maart 2011

Huurmarkt niet zo knellend als wel wordt gedacht?

" De vrees dat Nederlandse huishoudens met een bruto jaar inkomen tussen de €34.000-€43.000 in de knel gaan komen omdat zij geen woning meer kunnen vinden, is niet reeël. Volgens Vastgoed Belang, de vereniging die particuliere woningbeleggers vertegenwoordigt, is er voor hen voldoende keus aan huurwoningen in Nederland. "Zij hoeven zeker niet in de knel te komen", zegt Hein Bos van Vastgoed Belang." (artikel Hein Bos)

Dit opmerkelijke standpunt betekent nogal iets. De bedenkingen op het plan van de minister om corporaties voor 90 % van de doelgroep tot 33.613,- toe te laten wijzen hoeft volgens Hein Bos dus geen gevolgen te hebben voor de groep die tussen de 33614,- en 43.000 euro verdient.

Mijn vraag is waar deze mensen wel kunnen huren en kopen. De geliberaliseerde huur begint in Amsterdam pas rond de 1000,- euro. De doelgroep verdient gewoon weg niet genoeg om dergelijke geliberaliseerde huren op te kunnen brengen. Ook de koopwoningen zijn te duur voor deze doelgroep. Voor het grootste gedeelte van de mensen die wel  willen kopen is er (4* 43.000,- = 172.000,-) in de regio bijna geen woning te koop.
Dat meerdere mensen tussen wal en schip vallen blijkt uit: ik wil ook wonen


dinsdag 15 maart 2011

'Wet van de inspirerende achterstand'

‘Niet langer een projectencarrousel, geen pamperende hulp, maar stel de eigen kracht van bewoners in de wijk centraal’ Een prachtige en veelbelovende kop boven een verrassend artikel van de heer Kromwijk (artikel Kromwijk). Maar het artikel heeft veel weg van het bekendste liedje van Nederland: ‘Dromen zijn bedrog’. En waarom zijn de dromen van Kromwijk bedrog? Coöperatieve uitzendbureaus en stadslandbouwbedrijven in achterstandswijken?  Georganiseerd door de bewoners zelf? Leuk verzonnen, maar volgens mij niet haalbaar! Waarom niet?

Mensen wonen over het algemeen niet voor hun lol in een achterstandswijk. Ze hebben een laag inkomen en zijn nu eenmaal aangewezen op een goedkope sociale huurwoning. Als mensen inventief zijn, een betere baan krijgen en zichzelf weten te organiseren gaan ze verder met hun (woon)carrière. Dat betekent in veel gevallen verhuizen naar een betere wijk. De braindrain op wijkniveau zeg maar! Weg organiserend vermogen!

Coöperatieve uitzendbureaus en stadslandbouwbedrijven? Bij wie huurt u liever personeel? Bij Randstad of bij uitzendbureau Bos en Lommer? Ik weet het antwoord al. Stadslandbouwbedrijven? Ik heb gister drie koeien proberen te plaatsen op mijn balkon drie hoog achter, maar het paste gewoonweg niet!  

Een wavewijk? Dat moet een tsunami aan ideeën opleveren! Maar laten we wel realistisch blijven.

Wat is dan, mijns inziens, de oplossing voor de achterstandswijk?:
-       Meer sociale huurwoningen verkopen, zodat de wijk levenskrachtiger wordt.
-       Stel de eigen kracht van bewoners in de wijk centraal! 
-     Onderzoek wat mensen kunnen en willen en anticipeer daar op.
-       Begeleid mensen naar een baan.
-       Zet in op extra goed onderwijs (meer geld naar scholen in achterstandswijken).
-       Bied mensen veiligheid!

donderdag 3 maart 2011

Krimpachtig vasthouden aan groei?

                                       Bron: www.fittoshrink.nl

Steeds meer gemeenten en regio's krijgen de komende twintig jaar te maken met afname van het aantal inwoners, huishoudens en potentiële beroepsbevolking. Deze demografische krimp heeft gevolgen voor de woningmarkt, arbeidsmarkt en bedrijvigheid. Gemeenten moeten zich hier op voorbereiden. Niet alleen door aanpassing van woningbouwplannen, maar ook door aanpassing van economisch en ruimtelijk beleid. Deze conclusie trekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het vandaag verschenen rapport 'Van bestrijden naar begeleiden; demografische krimp in Nederland.'

Een heel verstandig advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Niet meer krimpachtig vasthouden aan groei, maar krimp begeleiden!

Meer lezen op: planbureauvoordeleefomgeving.nl

SolidsSolids zijn mooie en duurzame gebouwen met alle mogelijkheden voor de huurders. De ruimtes worden casco opgeleverd. Dat betekent dat u kunt wonen zoals u wilt, ondernemen zoals u wilt of een combinatie daarvan.

Het is aan u, the floor is yours! (bron: www.solids.nl)


Een fantastisch idee. Flexibele gebouwen die door bewoners en ondernemers compleet naar eigen wijze vorm kunnen worden gegeven. Waren al die leegstaande kantoren maar 'solidproof'


Klantgericht bouwen is wat anders dan particulier opdrachtgeverschap(Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap stond de afgelopen tien jaar politiek zeer in de belangstelling. Van een schaalsprong kwam het echter nog niet echt. Door de kredietcrisis en de daaruit voortgekomen economische recessie wordt C/PO behalve als een politieke wens, nu door veel gemeenten in ons land ook als een economische oplossing beschouwd om de woningbouwproductie zoveel mogelijk op peil te houden en de (dreigende) tekorten op de grondexploitatie te beperken.   In het februarinummer 2011 van het vakblad "Grondzaken in de Praktijk" is een artikel van Marcel Kastein van De Regie over dit onderwerp geplaatst. (Bron: http://www.particulieropdrachtgeverschap.nl/artikelen/2//.html)


Particulier opdrachtgeverschap biedt de mogelijkheid om de woningbouw weer een impuls te geven. Mensen, binnen vastgestelde kaders, weer hun eigen huis te laten bouwen geeft meer stimulans aan woningbouwprojecten. Ik moedig deze ontwikkeling dan ook van harte aan!


woensdag 2 maart 2011

Buurtfeesten


Buurtfeesten. De een doet er lacherig over en dan ander ziet de meerwaarde ervan in om de sociale cohesie in de buurten te versterken. Ik schaar me graag bij de laatste groep. Alleen op twee voorwaarden: 1. Bewoners steken zelf de handen uit de mouwen. 2. In buurten waar de feesten niet zelf van de grond komen hebben de bewoners een (opbouw)steuntje in de rug nodig.


De schaalsprong van Almere


60.000 woningen in Almere? Een heel goed plan, maar dan niet met enkel een spoorverbinding richting Amsterdam via Diemen. Zoals gezegd, dit gaat volgens mij niet lukken!


De Zuidas: tunnelvisie of doorbouwen?


In Amsterdam staat ongeveer 1 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Dit komt neer op 18 procent van het totaal. De vraag is of het dan wel verstandig is om op Zuidas zoveel nieuwe kantoorruimte bij te bouwen. Duurzaam is het in ieder geval niet. Zeker als er nog zo'n dure tunnelbak in gelegd moet worden. Dokken of duiken?


Almere gaat groeien! En dat is verstandig. We hebben in de (nabije) toekomst al die woningen in de Metropoolregio Amsterdam gewoon nodig. Maar Almere heeft ook de ambitie om stedelijk te worden. Maar de vraag is natuurlijk hoe het grootste tuindorp van Nederland haar stedelijke allures waar wil maken. Door hoogbouw in het IJsselmeer, en dan een boemelverbinding naar Amsterdam? Dat gaat niet lukken hoor! Althans, zo denk ik er over.


Ik word al een dagje ouder, maar af en toe kan ik me nog erg druk maken!! Krimp in Den Helder? Bestaat niet! Iedereen wil tenslotte in Den Helder wonen! Lees maar wat enkele wijze bestuurders hiervan vinden:

"Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Velsen bliezen Elisabeth Post van de VVD, lijsttrekker van PvdA Tjeerd Talsma en gedeputeerde Jaap Bond van het CDA, volgens het Haarlems Dagblad, hoog van de toren. Post wil alle woningen van Almere afsnoepen en deze in Noord-Holland bouwen. De CDA’er repte van ’het overhevelen van 45.000 nieuwbouwhuizen van Almere naar Noord-Holland-Noord’. Talsma maakte het het bondst met de uitspraak: ,,In Almere willen Noord-Hollanders niet wonen. Daar stuur ik mijn kinderen niet naar toe.’’" (bron: http://www.almerevandaag.nl/nieuws/almere/article6484201.ece/%27Noord-Holland-bouwt-zelf%27)

Gaan we nou helemaal voorbij aan het feit dat de werkgelegenheid zich juist concentreert in de Metropoolregio Amsterdam? En dat mensen juist naar de stedelijke gebieden trekken? En dat de kop van Noord-Holland een fantastisch mooi gebied is, waar we zoveel mogelijk met onze handen van af moeten blijven? Of begrijp ik het gewoon niet?Wijkgericht Werken is soms naar de mensen toe, maar ook afwachten op initiatieven uit de wijk! En ze bestaan, die burgers die letterlijk de handen uit de mouwen steken! Zo ook in Diemen! Een fantastisch voorbeeld van actief burgerschap. Meer info op: http://buurtmoestuindiemen.blogspot.com/

Quotes

Ik hou wel van korte quotes! Soms zeggen ze meer dan een heel artikel! Meer quotes zijn te lezen op ruimtevolk.nlQUOTES (bron: www.ruimtevolk.nl)

*
“Nu het programma ruimtelijke ordening deels onder Binnenlandse Zaken valt, moeten we het maar het Ministerie van Binnenruimte gaan noemen”
http://twitter.com/rudystroink
*
“Het was al een heidens karwei met het vorige, maar de nieuwe bewindvoerders hebben bijzonder weinig met de stad.”
Hoofdredacteur Jaap Modder treurt over het huidige RO-beleid in S+RO van december 2010

*
“Misschien staren we in onze zoektocht naar de Nieuwe Ruimtelijke Ordening bij deze zoektocht wel te veel naar onze eigen navel.”
Jeroen Niemans in zijn blog op RUIMTEVOLK

*
“Succes met puinruimen, dames en heren! Ik heb in ieder geval geen oplossing.”
Errik Buursink na vier dagen verblijf met vakgenoten in de banlieues

*
“Onze grote steden zijn te klein. En de Randstad als ruimtelijk concept is mislukt. ”
Zef Hemel over de lange reistijden van het woon-werkverkeer in en rond de grote steden